Allmän pediatrik (Barn-och ungdomssjukdomar)

 

 • Utredning och behandling för bl.a.
 • Akuta infektioner
 • Hudbesvär, Eksem, Hudinfektioner, Hudförändringar.
 • Magtarmbesvär, Förstoppning, Buksmärtor, kroniska diarréer,
 • Lungsjukdomar och lunginfektioner,  Akuta andningsbesvär,
 • Huvudvärk, Migrän,
 • Neurologiska sjukdomar och neurologiska utredningar
 • Utvecklingsbedömning,
 • Tillväxtutredning,
 • Hälsoundersökning av adoptivbarn
 • Hälsokontroller
 • Vaccinationer och Resevaccinationer