Provokation

 

Med provokation avses att man under kontrollerade former tillför patienten det ämne man misstänker.

Det kan göras på olika sätt, beroende på vilket ämne det är.

Man kan:

  • Droppa i ett öga
  • Spruta i näsan
  • Inhalera i lungorna
  • Injicera i huden
  • Gnugga på huden
  • Äta det

 

Det kan också röra sig om t.ex ansträngningsprovokation
där man misstänker att ansträngning är orsak till t.ex astma eller nässelfeber.