Specifik Immunoterapi

 

Pricktest

 

Det viktigaste är att undvika det man är allergisk mot. Ibland kan detta vara svårt, till exempel vid pollenallergi, men detta måste alltid vara grunden vid allergibehandling.

Om man får allergisymtom trots att man försöker undvika det man är allergisk mot, kan mediciner minska eller helt ta bort de allergiska symtomen. Det finns olika typer av behandling, både sådan man använder lokalt, t.ex nässpray och sådan man tar i tablettform. Ofta kombinerar man olika typer av mediciner.

Det tredje sättet att behandla allergi på är specifik immunoterapi (ASIT), det brukar också kallas allergenvaccination. Tidigare kallades denna behandling hyposensibilisering eller ”allergisprutor”.

De senaste åren har intresset för allergenvaccination ökat eftersom man vetenskapligt kunnat visa god effekt av behandlingen hos utvalda patientgrupper. Allergenvaccinationen påverkar immunförsvaret, där grundorsaken till allergin finns. Genom den förändring som sker i immunförsvaret under behandlingen, minskar kroppens reaktioner mot det man är allergisk emot.

Allergier som kan behandlas med allergenvaccination:

 

 • Lövträd-, gräs- och gråbo-pollen
 • Husdammkvalster
 • Katt och hund
 • Bi och getinggift

Man kan vaccinera sig mot 2-3 olika ämnen samtidigt.

 

Vem kan behandlas med allergenvaccination?

 

  • Den som upplever allergisymtomen som besvärande trots att man försöker undvika det man är allergisk mot
  • Den som har otillräcklig effekt av allergimedicinen
  • Den som behöver använda allergimedicin dagligen under längre perioder eller under hela året
  • Den som får biverkningar av allergimedicinen.
  • Den som har hösnuva och börjar få besvär i luftrören såsom hosta och astmabesvär.
  • Den som fått en svår allergireaktion efter bi- eller getingstick.

 

Vem kan inte behandlas med allergenvaccination?

 

 • Den som har svårt allergiskt eksem eller svår astma.
 • Den som har en annan allvarlig allmänsjukdom.
 • Den som medicinerar med beta-blockerare, t.ex Tenormin och Seloken.
 • Den som inte kan undvika det man är allergisk mot, t.ex har kvar pälsdjuret i hemmet.

Så här går behandlingen till:

 

Innan behandlingen startas tar man reda på vilket eller vilka ämnen som man är allergisk mot. Detta görs med hudtest och blodprov. Det är också viktigt att värdera allergin och tidigare behandling vid ett läkarbesök.

Det eller de ämnen som orsakar de allergiska besvären sprutas in under huden, vanligtvis på överarmen.

Man startar med en mycket låg dos vilken sedan sakta ökas. I början när dosen håller på att ökas ges en behandling i veckan under 7-15 veckor. När man är uppe i full dos ges underhållsbehandling med en spruta var 6:e till 8:e vecka under 3-5 år. Varje besök tar ca en timme, eftersom man skall stanna på mottagningen en halvtimme efter att man fått sprutan.

De ämnen man sprutar in räknas som läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Besöken räknas som läkarbesök och räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvårdsbesök.

Fördelar med allergenvaccination:

 

Genom allergivaccination minskar eller förhindrar man att allergiska symtom uppstår i ögon, näsa och lungor. Av de personer som får allergenvaccination upplever 80-90 % en minskning av sina symtom och behöver därför mindre medicin.

Nya rön har visat att allergenvaccination minskar risken för att hösnuva skall utvecklas till allergisk astma. Behandlingen kan också minska risken för nya allergier.

Allergenvaccination kan ge effekt efter redan 7-15 veckor men ibland tar det längre tid. Behandlingen brukar pågå i 3-5 år och effekten håller i sig minst 6 år hos de flesta patienter. För en del patienter försvinner allergisymtomen för gott.

Risker med allergenvaccination:

 

Eftersom det ämne man är allergisk mot sprutas in i kroppen kan man få en allergisk reaktion. Det vanligaste är att det vid stickstället uppstår en rodnad och/eller svullnad som kan klia.

I enstaka fall kan nässelutslag, nästäppa eller astmabesvär uppstå i samband med injektionen, i sällsynta fall kan en kraftigare allergireaktion uppträda. För att snabbt behandla dessa reaktioner skall man vara kvar på mottagningen 30 min efter att man fått injektionen.

Risken för allvarliga allergiska reaktioner i samband med allergenvaccination ökar om man inte är frisk då sprutan ges, tex vid förkylning eller om man har pågående allergiska besvär. Man skall inte heller utsätta sig för större fysisk ansträngning den dag man fått sprutan.

Upp till ett dygn efter allergenvaccinationen kan sena allergiska reaktioner uppstå, det kan vara lokal svullnad över stickstället eller trötthet. Dessa reaktioner är ofarliga men skall rapporteras till behandlaren, det kan då vara aktuellt att justera dos