Spirometri

 

Det finns flera olika sätt att testa lungfuntionen på. Det vi använder mest är s.k spirometri. En datoriserad apparat där man efter vissa instruktioner skall andas maximalt.

Spirometern ger de faktiska uppmätta värdena, ur vilka man kan framläsa såväl flödeshastigheter som lungornas töjbarhetsförmåga mm. Data redovisas också med hänsyn till barnets ålder, längd och kön i förhållande till ett förväntat resultat.

Spirometri användes vid rutinbesök för astmakontroll, vid förstagångsbesök för astmamisstanke och i samband med ansträngning då man misstänker ansträngningsutlöst astma. Spirometri kan utföras på barn från ca 5 års ålder.

PEF-Mätning

 

PEF – Positivt Expiratoriskt Flöde, mäts med en enklare apparat (PEF-mätare ”astmatermometer”) som patienten lämpligen använder i hemmet. Ett hjälpmedel för att hålla kontroll på sin astma, för att tidigt få signaler om försämring och för att veta hur medicineringen skall styras. kan användas från ca 4-5 års ålder.

Ordineras gratis av läkare på hjälpmedelskort.