Verksamheten bedrivs av mig, Dr. Masoud Mohseni, specialist i barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomsallergologi och certifierad European Pediatric Allergist.

Jag har över 30 års erfarenhet av barnmedicin med goda referenser från bl.a. Universitetssjukhuset i Linköping, Malmö Allmänna Sjukhus och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg.

Jag har arbetat inom barnöppenvården och på barnallergimottagningar under en längre tid och har bred kunskap och lång erfarenhet av både allmänna barnsjukdomar och barn- och ungdomsallergi samt astma.